PIEVIENOJIET TVERTNES
WR-5000 tvertnes var savienot virknē. Tas dod neierobežotu iespēju uzglabāt ūdeni.